Λογιστικές υπηρεσίες: Εργατικά - Ασφαλιστικά

9:22 μ.μ.


• Απογραφή – Μεταβολές Εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ & Επικουρικά)
• Απογραφή – Αποπεράτωση οικονομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών)
• Αναγγελία πρόσληψης - απόλυσης στο πληροφοριακό ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
• Ετήσιος Πίνακας προσωπικού 
• Τεχνικός ασφαλείας 
• Υπολογισμός μισθοδοσίας
• Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
• Δημιουργία και υποβολή ΑΠΔ μέσω Internet (κοινών επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικών έργων) 
• Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ 
• Προγράμματα ΟΑΕΔ 
• Εκτυπώσεις:
     Λογιστικών άρθρων
     Απόδειξη πληρωμής
     Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική            χρήση κ.α)

You Might Also Like

0 comments