Λογιστικές υπηρεσίες: Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων Β' Κατηγορίας

9:21 μ.μ.


• Ίδρυση - Μεταβολές και συγχώνευση εταιριών - Διακοπές Εταιριών
• Καταστατικά εταιριών ΟΕ – ΕΕ και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
• Φορολογία εισοδήματος ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών
• Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
• Φ.Π.Α. Β’ κατηγορίας (Προσωρινή – Εκκαθαριστική – Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
• Φορολογική δήλωση Φυσικών προσώπων (Εισοδήματα, Τεκμήρια, Πόθεν Έσχες)
• Μηχανογράφηση:
Πρόγραμμα Έσοδα – Έξοδα
Καταχώρηση Λογιστικών εγγραφών
Εκτυπώσεις ελέγχου λογιστικών εγγραφών
Εκτυπώσεις επίσημων βιβλίων
Υπολογισμός περιοδικής και εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων  (ΚΕΠΥΟ)
Διαχείριση παγίων – Υπολογισμός Αποσβέσεων –  Εκτύπωση Μητρώου Παγίων

You Might Also Like

0 comments